Načítání...
 
info@zsmladeze.cz
tel.: 515 224 765
Základní škola, Znojmo, Mládeže 3,
příspěvková organizace
Vedeme žáky k zájmu o sport, jazyky a hudbu.
 

Družina články

Úvod > Družina > Základní informace

Základní informace

Zveřejněno 28.1.2018 20:41 - Mgr. Romana Loydová - Přečteno: 926×

Školní družina

 

Vážení rodiče,

školní družina je součástí ZŠ, Znojmo, Mládeže 3 a nachází v budově Vrchlického 1. Kapacita je 180 dětí. Školní družina má 6 oddělení a je určena žákům nižších ročníků I. stupně.

Školní družina zajišťuje dětem odpočinek, relaxaci a smysluplné využití volného času. Činnosti a aktivity žáků ve školní družině se uskutečňují v oblasti sportovní, estetické, pracovní, rekreační, odpočinkové a společenskovědní výchovy.

Školní družina nabízí mimo běžných výchovně-vzdělávacích aktivit: bruslení, logopedickou prevenci, zábavné vyrábění a  výtvarnou školičku. Pro zpestření jsou pro děti během roku připravované celodružinové akce - karneval, celodružinová tvoření, Dopravní odpoledne, Odpoledne plné her.

Družina tel.: 736 503 959

Provoz ŠD:

PO, ST                  6.00 - 17.00 hodin

ÚT, ČT, PÁ          6.00 - 16.30 hodin

Vchod do školní družiny ze Smetanovy ulice -  ranní ŠD do půl osmé a odpolední ŠD

z ulice Vrchlického - před vyučováním a povyučování

Vnitřní řád ŠD a ŠVP ŠD jsou veřejně přístupné v budově školy a na webových stránkách školy.

Přijímání žáků do školní družiny není nárokové. Přednost mají žáci nižších ročníků, žáci zaměstnaných zákonných

zástupců a žáci dojíždějící. O přijetí rozhoduje ředitelka školyviz. Vnitřní řád ŠD a Směrnice k přijímání žáků.

Do školní družiny budou žáci přijímáni pouze na základě řádně vyplněné a podepsané přihlášky.

Přihlášku do školní družiny je možné vyzvednout přímo ve školní družině nebo vytisknout

  na  http://www.zsmladeze.cz/dokumenty

Placení ŠD

Úplataviz. Vnitřní řád ŠD a Směrnice k poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině

na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činí příspěvek 100,- Kč měsíčně na jednoho žáka.

Úhrada se provádí na začátku školního rokujednorázově 1000,- Kč nebo pololetně 2x 500,-Kč na účet do Školní pokladny.

č.účtu pro Školní pokladnu: 222129360/0600

Použijte variabilní symbol na základě Vaší registrace a do poznámek uveďte družina(jméno a příjmení).

Snížení nebo prominutí úplaty - informace u ved. vychovatelky.

 

Stravování

Stravování si zařizují rodiče, zajistí včasné zaplacení obědů. Prázdniny automaticky odhlašuje jídelna. Odhlášení obědů po dobu nemoci zařizují rodiče osobně nebo telefonicky.

Nahoru

Komentáře

Žádný příspěvek.Nahoru
Partne?i
 
Z?izovatel
 


www.1scznojmo.czwww.msmt.cz


www.strojirny.cz

 www.laufen.cz
 

www.datalife.cz

 

    

Patchworkový klub Znojmo

M?sto Znojmo
www.znojmocity.cz

http://www.fraus.cz/foto/1069.jpg

www.fraus.cz

 

www.zkouskypark.cz

 

www.cedu.cz
 

http://www.vodarenska.cz/


www.avmedia.cz

 

www.esfcr.cz

 

http://deti.mensa.cz


www.veskole.cz

 

 

Elektrokov,a.s. Znojmo

 

AŠSK-Centrum sportu