Načítání...
 
info@zsmladeze.cz
tel.: 515 224 765
Základní škola, Znojmo, Mládeže 3,
příspěvková organizace
Vedeme žáky k zájmu o sport, jazyky a hudbu.
 

Recyklohraní

Dlouhodobý projekt

 

Naše škola je zapojena v projektu RECYKLOHRANÍ, jehož cílem je prohloubit znalosti

žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným

odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

 

Ve školním roce 2013/14 se zapojili žáci 5.C s p. uč. M. Přibylovou do projektu Recyklohraní

a vytvořili vlajky s tematikou recyklace odpadů a sběru elektrozařízení. Přesně v Den stromů

se s vlajkou vyfotili a zapojili do soutěže tohoto projektu. Za získané body si zasloužili pěkné

odměny. Např. lupu, freesbee a propisku.

 

 

Na základě plnění různých aktivit škola získává body, za které si z katalogu vybírá odměny.

V současné době máme na účtu 365 bodů.

 

 


Nahoru
Partneři
 
Zřizovatel
 


www.1scznojmo.czwww.msmt.cz


www.strojirny.cz

 www.laufen.cz
 

www.datalife.cz

 

    

Patchworkový klub Znojmo

M?sto Znojmo
www.znojmocity.cz

http://www.fraus.cz/foto/1069.jpg

www.fraus.cz

 

www.zkouskypark.cz

 

www.cedu.cz
 

http://www.vodarenska.cz/


www.avmedia.cz

 

www.esfcr.cz

 

http://deti.mensa.cz


www.veskole.cz

 

 

Elektrokov,a.s. Znojmo

 

AŠSK-Centrum sportu