Načítání...
 
info@zsmladeze.cz
tel.: 515 224 765
Základní škola, Znojmo, Mládeže 3,
příspěvková organizace
Vedeme žáky k zájmu o sport, jazyky a hudbu.
 

Pedagogický sbor a správní zaměstnanci

Vedení školy

  ředitelka školy     Mgr. Romana Loydová
  zástupce ředitelky     Mgr. Petr Faltus
  zástupce ředitelky     Mgr. Michaela Stehlíková
  ekonom školy     Ing. Iva Kosinová
  mzdová účetní     Ing. Iva Kosinová
  výchovný poradce     Mgr. Michaela Stehlíková
  informační metodik     Mgr. Petr Faltus
  metodik drogové prevence     Mgr. Irena Kuchaříková
školní psycholog     Mgr. Karla Hlavicová
  koordinátor ŠVP pro 1. stupeň     Mgr. Šárka Forejtová
  koordinátor ŠVP pro 2. stupeň     Mgr. Romana Loydová
výchovný poradce pro žáky s SVP      Mgr. Kristina Pojerová
speciální pedagog pro 1.stupeň     Mgr. Karolína Voborná
  speciální pedagog pro 2. stupeň     Mgr. Kristina Pojerová
  logopedický asistent     Vladana Slabá, Pavlína Raabová
  vedoucí školní jídelny     Lenka Večeřová

 

 

Třídní učitelé

 

 1.stupeň

1.A

  Mgr. Hana Fousková

1.B

  Mgr. Alena Mahelová

1.C

  Mgr. Marcela Mittnerová

2.A

  Mgr. Helena Fialová

2.B

  Mgr. Petra Latnerová

2.C

   Mgr. Šárka Forejtová

3.A

  Mgr. Šárka Půčková

3.B

   Mgr. Eva Palášková

3.C

  Mgr. Barbora Doláková

4.A

  Mgr. Anna Kosourová   

4.B

  Mgr. Zdeňka Polehňová

4.C

  Mgr. Yvona Skokanová  

5.A

   Mgr. Gabriela Bajková

5.B

   Mgr. Simona Bauerová

5.C

  Mgr. Katrin Chudovská Maloulová  


 2.stupeň

6.A

   Mgr. Petra Buliščaková

6.B

    Mgr. Kamil Tunka

6.C

 Mgr. Svatava Drobňáková

6.D

  Mgr. Drahoslava Navrátilová 

6.E

 Mgr. Zdenka Maarová

7.A

  Mgr. Andrea Štrausová
7.B

   PhDr. Monika Juříková

7.C

  Mgr. Iva Nevěčná

7.D

   Mgr. Jan Vyskot

8.A

  Mgr. Irena Kuchaříková

8.B

  Mgr. Hana Schwarzová  

8.C

  Mgr. Jana Bokůvková

8.D

  Mgr. Zdeněk Mička

9.A

   Mgr. Ivana Krčálová

9.B

  Mgr. Jitka Matyasková

9.C

  Mgr. Hana Hlávková

9.D

  Mgr. Veronika Ziková

 

Netřídní učitelé

 

 PaedDr. Jana Krčmářová
 Bc. Michaela Filipová
 Mgr. Milena Holíková
 Ing. Zdenka Jetelinová
 Mgr. Jana Líbalová
 Mgr. Marcela Salátová
 Mgr. Eva Pojíšková
 Mgr. Kristina Pojerová
 Mgr. Čeněk Texl
Mgr. Romana Vítková
Mgr. Alice Andršová
Martina Sapíková

 

 

Vychovatelky školní družiny

 

 Vladana Slabá  -  vedoucí vychovatelka
 Květuše Palečková
 Pavlína Raabová
 Věra Procházková
  Lenka Novotná
 Adéla Novotná

 

Asistenti pedagoga

 

Hana Chlumská

Monika Eberlová
Alena Kluková
Kateřina Kapinusová
Pavla Čeloudová

 
Nahoru
Partne?i
 
Z?izovatel
 


www.1scznojmo.czwww.msmt.cz


www.strojirny.cz

 www.laufen.cz
 

www.datalife.cz

 

    

Patchworkový klub Znojmo

M?sto Znojmo
www.znojmocity.cz

http://www.fraus.cz/foto/1069.jpg

www.fraus.cz

 

www.zkouskypark.cz

 

www.cedu.cz
 

http://www.vodarenska.cz/


www.avmedia.cz

 

www.esfcr.cz

 

http://deti.mensa.cz


www.veskole.cz

 

 

Elektrokov,a.s. Znojmo

 

AŠSK-Centrum sportu