Zobrazit navigaci

Poznáváme a chráníme naši planetu, 4.C

pátek 6. května 2022 13:17
Autor: Barbora Sabáčková
Přečteno: 177x

V době od 21.04. – 04.05. 2022 proběhl ve 4.C dlouhodobý projekt prolínající téměř všemi předměty ve vyučování s cílem co nejvíce poznat a prozkoumat svoji rodnou planetu.

V českém jazyce si děti poslechly krátké vyprávění indiánského stařečka „Vytrvalého bizona“, který se svým kmenem žije v souladu s přírodou a říká, že žádného indiána by nenapadlo znečišťovat vodu a vzduch, protože vodu pijeme a vzduch dýcháme. Po poslechu děti samostatně řešily pracovní list k tomuto tématu.

V matematice žáci zpracovávali časové údaje denního a nočního času a převáděli jednotky času a délky.

Vlastivěda je uvítala šifrou o chráněném území Pálava, kde žili již v pravěku lovci mamutů. Děti pracovaly ve skupinkách s mapou, vyhledávaly místa a měřily vzdálenosti.

Praktická část v přírodovědě ve formě poznávání živých modelů známých rostlin, skládáním puzzle se známou zeleninou a následných paměťových limerikách (jedna z metod kritického myšlení) zakončila první část s učebním materiálem.

Druhá část byla zaměřena na ekologii a ochranu Země. Děti si ve výtvarné výchově a pracovních činnostech vymodelovaly z moduritu autíčka, čepovaly pohonné hmoty , platily papírovým modelem finančního obnosu a poznávaly z kouře vonných tyčinek znečišťování ovzduší.

Celý projekt se ve 4.C velmi vydařil. Fotky ZDE.

Mgr. Marcela Mittnerová, tř. uč. 4.C