Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci

Školní parlament

Školní parlament je diskusní fórum školy, ve kterém se žáci mohou vyjádřit k záležitostem týkajícím se naší školy. V žákovském parlamentu jsou zastoupeni žáci 4 .– 9. tříd. V každé třídě jsou zvoleni 2 zástupci. Tito zástupci zaznamenávají připomínky a nápady svých spolužáků a poté je přednesou na schůzce parlamentu. Parlament zasedá pravidelně každých čtrnáct dní. Členové parlamentu informují své spolužáky a třídní učitele na třídnických hodinách. Řeší připomínky a požadavky žáků na život ve škole. Školní parlament je prostředníkem mezi žáky a vedením školy. Pomáhá při organizaci různých akcí pro žáky a rodiče. Za činnost parlamentu zodpovídají koordinátorky Mgr. Hana Schwarzová a Mgr. Michaela Stehlíková.

Termíny schůzek školního parlamentu: 

 • 19. 9. 2022 
 • 3. 10. 2022 
 • 17.10. 2022 
 • 31. 10. 2022 
 • 14. 11. 2022 
 • 28.11. 2022 
 • 12. 12. 2022 
 • 9. 1. 2023 
 • 23. 1. 2023 
 •  6. 2. 2023
 • 20. 2. 2023
 • 6. 3. 2023
 • 20. 3. 2023
 • 3. 4. 2023
 • 17. 4. 2023
 • 15. 5. 2023
 • 29. 5. 2023
 • 12. 6. 2023
 • 26. 6. 2023