Zobrazit navigaci

Školní parlament

Školní parlament je diskusní fórum školy, ve kterém se žáci mohou vyjádřit k záležitostem týkajícím se naší školy. V žákovském parlamentu jsou zastoupeni žáci 4 .– 9. tříd. V každé třídě jsou zvoleni 2 zástupci. Tito zástupci zaznamenávají připomínky a nápady svých spolužáků a poté je přednesou na schůzce parlamentu. Parlament zasedá pravidelně každých čtrnáct dní. Členové parlamentu informují své spolužáky a třídní učitele na třídnických hodinách. Řeší připomínky a požadavky žáků na život ve škole. Školní parlament je prostředníkem mezi žáky a vedením školy. Pomáhá při organizaci různých akcí pro žáky a rodiče. Za činnost parlamentu zodpovídají koordinátorky Mgr. Hana Schwarzová a Mgr. Michaela Stehlíková.

Termíny schůzek školního parlamentu: 

  • 19. 9. 2022 
  • 3. 10. 2022 
  • 17.10. 2022 
  • 31. 10. 2022 
  • 14. 11. 2022 
  • 28.11. 2022 
  • 12. 12. 2022 
  • 9. 1. 2023 
  • 23. 1. 2023