Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci

Projekty


Recyklohraní

Naše škola je zapojena v projektu RECYKLOHRANÍ, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Ve školním roce 2013/14 se zapojili žáci 5.C s p. uč. M. Přibylovou do projektu Recyklohraní a vytvořili vlajky s tematikou recyklace odpadů a sběru elektrozařízení. Přesně v Den stromů se s vlajkou vyfotili a zapojili do soutěže tohoto projektu. Za získané body si zasloužili pěkné odměny. Např. lupu, freesbee a propisku. Na základě plnění různých aktivit škola získává body, za které si z katalogu vybírá odměny. V současné době máme na účtu 365 bodů.

Ekostopa

V loňském školním roce se naše škola zapojila do projektu EKOSTOPA školy. Cílem projektu bylo vypracování projektu a výpočet ekologické stopy školy v kalkulátoru. Díky kalkulátoru žáci zjislili, jak na tom naše škola v určitých oblastech spotřeby je a snažili se tento stav zlepšit. Naplánovali projekt zaměřený na úspory ve spotřebě přírodních zdrojů ve škole. Prostřednictvím této problematiky děti pronikly do otázek udržitelného rozvoje a naučily se praktickou dovednost projektového plánování a uvažování. Na projektu pracovali žáci 9.A třídy pod vedením p. uč. Ivy Nevěčné. A skutečně projekt dotáhli až do konce . Díky nim škola získala 20000,- , za které koupila regulační ventily na topení

Děkujeme

Výzva č. 51

V rámci této výzvy se polovina našich pedagogů zúčastnila série školení zaměřené na práci s ICT technikou a Smart tabulemi. Díky této akci škola zdarma získala 16 tabletů a 4 notebooky. Tablety budou využívána při práci s našimi žáky.