Zobrazit navigaci

Matematika v praxi hravě

neděle 26. června 2022 17:59
Přečteno: 326x

Během celého školního roku se žáci 6.A učili, jak využijí a hlavně uplatní

matematiku v praktickém životě.  Logické hry, návštěva Kauflandu, povrch 

a objem krychle pomocí pomůcek a jiné aktivity byly pouze zlomkem.

V květnu jsme navštívili Baumax, aby si žáci vyzkoušeli, co všechno je potřeba zjistit 

při výmalbě pokoje, položení koberce, lina, nebo při pokládání dlažby.

 Kolik to bude stát? Kolik plechovek barvy různého balení musí koupit?

 Je lepší velké,  nebo menší balení? Jaké rozměry má koberec?

To vše v hodině na základě dat  zpracovali do pracovních listů a pak už jen stačilo počítat :)