Zobrazit navigaci

Čarovné barvy země

čtvrtek 30. června 2022 14:00
Autor: Hana Hlávková
Přečteno: 144x

Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a povědomí mladé generace o historii a přírodě pro školní rok 2021/2022 vyhlásil nový, již XI. ročník, Malířské soutěže pro děti a mládež Čarovné barvy země.

Cílem soutěže je podpořit tvůrčí potenciál žáků a studentů a rozvíjet jejich výtvarnou (především malířskou) tvořivost v úzké spojitosti s prostředím, v němž žijí. 

Soutěž je pokračováním projektu „Malujeme barvami země“, který byl v česko-rakouské spolupráci uspořádán v letech 2009/2010 a 2010/2011. Těchto ročníků se zúčastnilo celkem 600 žáků a studentů 30 základních a středních škol. Na projekt navázala od školního roku 2011/2012 soutěž pojmenovaná Čarovné barvy země.

Předmětem soutěže jsou kolektivní malířská díla dětí a mládeže vytvořená přírodními jíly a z přírodních materiálů bez použití syntetických a jiných umělých barev a pojidel.

Naše škole se zúčastňuje pravidelně této soutěže.

Práce žáky velmi baví a mají zajímavé nápady. Děvčata si to moc užívala.

Letos jsme ve velké konkurenci obsadili krásné 3. místo.

Název práce: Obživa v době Velkomoravské

Byla to kolektivní práce. 

Jména výherkyň: Eliška Svobodová 9.E, Klaudie Nová 7.B, Marie Pisčeková 7.B, Terza Vacušková 7.C

Veliká gratulace všem!

Text a foto: PaedDr. Jana Krčmářová