Zobrazit navigaci

Požadavky na sešity pro školní rok 2022/2023

pátek 1. července 2022 14:00
Autor: Hana Hlávková
Přečteno: 1936x

Český jazyk: 6. ročník (564, 544, 3x 524), 7.- 9. ročník (544, 3x 524)

Matematika: 440 a 540

Německý jazyk: 544 a 524

Anglický jazyk: 544, 524 a slovníček

Dějepis: 564

Přírodopis: 560 a 440

Zeměpis: 540

Fyzika: 540 a 520

Chemie: 440 (pro 8. a 9. ročník)

Občanská výchova: 524

Výchova ke zdraví: 524

Hudební výchova: notový sešit

Enviromentální výchova: 440